Politica de Confidențialitate

Home » Suport clienti » Politica de Confidențialitate

1. Dispoziții generale

 

1.1 Confidențialitatea datelor cu caracter personal reprezintă una din preocupările principale în cadrul societății SMART BUSINESS & TECHNOLOGIES SOLUTIONS SRL  (în continuare „Societatea”). Ca atare, dorim să asigurăm cele mai înalte standarde de confidențialitate, integritate şi transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în activitatea noastră.

1.2 Întrucât în desfășurarea activității este necesar să prelucrăm o serie de date cu caracter personal cu predilecție în raport cu specificul obiectului nostru de activitate dorim să oferim asigurări că prelucrarea va avea loc cu respectarea principiilor transparenţei şi securităţii datelor cu caracter personal. Această politică de confidențialitate este menită să vă ajute să înțelegeți ce date colectăm, de ce le colectăm și ce facem cu ele.

1.3 Politica și practicile noastre de protejare a datelor se focusează pe procesarea, schimbul și stocarea corespunzătoare și legală a informațiilor cu caracter personal și totodată pe asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității.

1.4 Toți utilizatorii au acces gratuit pe website-ul www.evconnect.ro, cu condiția respectării acestei politici de confidentialitate. Website-ul nostru este în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor – GDPR (Regulament (EU) 2016/679).

 

2. Detalii despre compania noastră

 

2.1 SMART BUSINESS & TECHNOLOGIES SOLUTIONS SRL  este o societate română, cu sediul social în Comuna Berca, Str. Rubinului nr. 47, jud. Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Tribunalul Buzău, sub nr. J10/482/2014, având Identificator Unic la Nivel European (EUID) : ROONRC.J10/482/2014 și CUI 33341144, adresa de contact [email protected] .

2.2 Compania acționează în calitate de operator al datelor cu caracter personal colectate prin intermediul paginii de internet www.evconnect.ro (în continuare „Site- ul”).

2.2 Operatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care utilizatorii Site-ului i le furnizează.

 

3. Date prelucrate. Scopul, durata și temeiul prelucrării

 

Data prelucrată

Scopul prelucrării

Perioada de retenție

Temeiul prelucrării

Unde se stochează

Transfer

3.1. log-ul serverului web

asigurarea securității rețelei IT

6 luni

respectarea obligatiilor legale - Articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Regulament

în format electronic, în Cloud

Da, în Cloud

3.2 cookies*

 

 

 

 

 

3.3 Creare cont – Nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, optional: adresa de livrare

Pentru a putea oferi serviciile de pe site și a facilita procesul de rezervari.

înregistrarea și administrarea conturilor de pe website-ul nostru pentru a vă permite să accesați istoricului serviciilor achiziționate și al facturilor.

Pana la stergerea contului sau pentru 1 an de la data ultimei accesari a contului.

consimțământul dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (a) / necesar pentru executarea unui contract (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor).

în format electronic, în Cloud

Da, în Cloud

3.4 Email și orice alte date de identificare prezente în acesta

Pentru a răspunde la întrebările și mesajele pe care le primim și pentru păstrarea evidenței corespondenței

doar atât timp cât vor fi necesare

este necesar pentru executarea unui contract sau pentru a demara procesul de angajare intr-un contract la cererea dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (b)

în format electronic, în Cloud

Da, în Cloud

3.5 număr telefon + date furnizate în conversație

Pentru a răspunde la întrebările și mesajele pe care le primim și pentru păstrarea evidenței corespondenței

Maxim 30 de zile.

consimțământul dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (a)

Exclusiv numarul de telefon, pe telefonul de contact

nu

3.6 Toate informațiile furnizate în comunicări poștale.

Pentru a răspunde la întrebările și mesajele pe care le primim și pentru păstrarea evidenței corespondenței

atâta timp cât este necesar, ce va fi aplicată în mod coroborat cu obligațiile legale stabilite in sarcina noastră.

este necesar pentru executarea unui contract (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor).

fizic, dulap cheie

nu

3.7 Creare cont persoane juridice- nume, prenume, adresa de domiciliu, e-mail companie, telefon ale reprezentantului legal, date de facturare, numele companiei - cod unic de identificare și număr de înregistrare în Registrul Comerțului, cont bancar.

pentru a stabili cine este contractantul și pentru a vă putea contacta; pentru a ne îndeplini obligațiile care decurg din contract, inclusiv trimiterea de chitanțe, facturi și confirmări de comenzi.

șase ani de la încheierea exercițiului financiar în care ați plasat comanda, în conformitate cu cerințele Codului Fiscal

necesar pentru executarea unui contract (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor).

în format electronic, în cloud

Da, în cloud

*3.2 pentru mai multe informații despre cookies vă rugăm consultați Politica noastră pentru cookies.

 

3.8 Criterii pentru stabilirea perioadelor de păstrare

 

Datele se vor stoca pentru perioada minim necesară îndeplinirii scopului, luând în considerare următoarele:

 • scopul și utilizarea informațiilor dvs. atât în ​​prezent, cât și în viitor (spre exemplu, dacă este necesar să continuăm stocarea acelor informații pentru a continua să ne îndeplinim obligațiile în baza unui contract cu dvs. sau să vă contactăm în viitor;

 • dacă avem o obligație legală de a continua prelucrarea informațiilor dvs. (cum ar fi orice obligații de păstrare a înregistrărilor impuse de legea sau reglementările relevante);

 • dacă avem orice temei pentru a continua prelucrarea informațiilor (cum ar fi consimțământul dvs.);

 • nivelurile de risc, cost și responsabilitate implicate în continuarea deținerii informațiilor.

 

3.12 Dacă primim informații despre dvs. din greșeală

 

Dacă primim din greseală informații despre dvs. de la o parte tertă și/sau nu avem o bază legală pentru prelucrarea acestor informații, vom șterge informațiile dvs.

 

3.13 Prelucrarea plății

 

După ce plasați o comandă pe website-ul nostru, va trebui să plătiți pentru bunurile sau serviciile pe care le-ați comandat. Pentru a procesa plata dvs., folosim procesatori de plăți terți: LibraPay.

Procesatorul de plăți mentionat anterior colectează, utilizează și procesează informațiile dvs., inclusiv informațiile de plată, în conformitate cu politicile lor de confidențialitate. Puteți accesa politicile de confidențialitate prin următoarele link-uri: https://www.librapay.ro/termeni-si-conditii/ 

LibraPay este situat in Romania. Informațiile referitoare la prelucrarea plătii dvs. sunt stocate în Spațiul Economic European pe serverele LibraPay din România.

 

4. Date sensibile prelucrate. Scopul, durata și temeiul prelucrării

 

4.1 Website-ul www.evconnect.ro nu colectează date cu caracter sensibil.

 

5. Mecanisme și utilizarea sistemelor automate de luare a deciziilor

 

5.1 Nu utilizăm mecanisme automate de luare a deciziilor pe website-ul nostru.

 

6. Dezvăluirea și utilizarea suplimentară a datelor dvs.

 

Această secțiune stabilește circumstanțele în care vom dezvălui datele dvs. unor părți terțe și orice alte scopuri suplimentare pentru care utilizăm datele dvs.

 

6.1 Dezvăluirea datelor dvs. furnizorilor de servicii

6.1.1 Utilizăm o serie de furnizori de servicii care sunt important pentru dezvoltarea afacerii și care procesează informațiile dvs. pentru noi și în numele nostru, respectiv: Furnizori care operează aplicația mobilă.

6.1.2 Informațiile dvs. vor fi partajate cu acești furnizori de servicii, pentru a vă oferi serviciul pe care l-ați solicitat.

6.1.3 Noi nu afișăm identitatea furnizorilor noștri de servicii în mod public, din motive de securitate și din motive de competitivitate. Dacă totuși doriți informații suplimentare despre identitatea furnizorilor de servicii, vă rugăm să ne contactați direct prin e-mail la adresa [email protected] și vă vom furniza astfel de informații în cazul în care aveți un motiv legitim pentru a solicita acest lucru.

 

Notă. Temeiul juridic pentru prelucrare:

a) consimțământul - persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

b) încheierea sau executarea unui contract - prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

c) îndeplinirea unei obligații legale - prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

d) interesul legitim - prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

 

6.2 Dezvăluirea informațiilor dvs. altor părți terțe

6.2.1 Vom dezvălui informațiile dvs. unor terțe părți în anumite circumstanțe, după cum se arată mai jos.

 

I. Furnizarea de informații unor terțe părti, cum ar fi Google Inc.. Google colectează informații prin utilizarea Google Analytics pe website-ul nostru. Google, utilizează aceste informații, inclusiv adresele IP și informațiile din cookie-uri, pentru mai multe scopuri, cum ar fi îmbunătățirea calității serviciilor noastre și a experienței dumneavoastră de navigare. Informațiile sunt colectate de Google în mod anonim.

 

II. Partajarea informațiilor dvs. cu părti terțe, care sunt fie legate de, fie asociate cu funcționarea afacerii noastre, în cazul în care este necesar pentru noi. Aceste părți terțe include consultanți, afiliați, parteneri de afaceri, contractori independenți și asiguratori. Informații suplimentare privind fiecare dintre aceste părți terțe sunt prezentate mai jos.

 

 • Parteneri de afaceri

Partenerii de afaceri sunt întreprinderile cu care lucrăm și care furnizează bunuri și servicii asemănătoare celor oferite de noi, care sunt complementare propriei noastre afaceri sau care ne permit să furnizăm bunuri sau servicii pe care nu le putem oferi singuri. Partajăm informații cu partenerii noștri de afaceri, în cazul în care ați solicitat servicii pe care aceștia le furnizează, fie independent, fie în legatură cu propriile noastre servicii și pentru a ne putea îndeplini obligațiile contractuale față de dumneavoastră. Partenerii noștri de afaceri se află în (Romania/Uniunea Europeană).

 

6.2.2 Nu afișăm identitatea tuturor celorlalte părți terțe cu care putem partaja informații din motive de securitate și pentru păstrarea avantajului competitiv. Dacă totuși doriți informații suplimentare despre identitatea unor astfel de părți terțe, vă rugăm să ne contactați direct prin formularul de contact din pagina de contact sau prin e-mail la adresa [email protected] și vă vom furniza astfel de informații în cazul în care aveți un motiv legitim de solicitare și doar dacă am partajat informațiile cu astfel de terțe părți.

6.3 Dezvăluirea și utilizarea informațiilor dvs. din motive legale

 

 1. Indicarea unor posibile acte criminale sau amenințări la adresa siguranței publice către o autoritate competentă.

Dacă suspectăm că a avut loc un comportament criminal sau potențial, vom avea nevoie, în anumite circumstanțe, să contactăm o autoritate competentă, cum ar fi poliția. Ar putea fi cazul, de exemplu, dacă suspectăm comiterea unei fraude sau a unei infracțiuni cibernetice sau dacă primim amenințări sau comunicări rău intenționate față de noi sau față de terți.

În general, va trebui doar să vă procesăm informațiile în acest scop, dacă ați fost implicați sau afectați de un astfel de incident într-un fel sau altul.

 

 1. În legatură cu aplicarea sau aplicarea potențială a drepturilor noastre legale

Vom utiliza informațiile dvs. în legatură cu punerea în aplicare sau cu potențialul de aplicare a drepturilor noastre legale, inclusiv, de exemplu, schimbul de informații cu agențiile de colectare a datoriilor, dacă nu plătiți sumele datorate atunci când sunteți obligat contractual să faceți acest lucru. Drepturile noastre legale pot fi contractuale (în cazul în care am încheiat un contract cu dvs.) sau necontractuale (cum ar fi drepturile legale pe care le avem în temeiul dreptului de autor sau răspunderii civile delictuale).

 

 1. În legatură cu un litigiu sau o procedură juridică sau potențial juridică

Este posibil să fie necesar să utilizăm informațiile dvs. dacă suntem implicați într-un litigiu cu dvs. sau cu o parte terță, de exemplu, fie pentru a soluționa litigiul, fie ca parte a medierii, arbitrajului sau a unei hotărâri judecătorești sau a unui proces similar.

 

 1. Pentru respectarea continuă a legilor, reglementărilor și altor cerințe legale

Vom utiliza și procesa informațiile dvs. pentru a respecta obligațiile legale la care suntem supuși. De exemplu, este posibil să fie necesar să dezvăluim informațiile dvs. în baza unei hotărâri judecătorești sau a unei citații, dacă primim una.

 

7. Cum colectăm datele

 

7.1 Colectăm datele dvs. cu caracter personal, în mod direct de la dumneavoastră, spre exemplu, atunci când, ne trimiteți un e-mail, prin intermediul căruia ne solicitați o ofertă/informație sau când ne oferiți datele dvs. pentru încheierea unui contract sau pentru înscrierea la newsletter.

7.2 Colectăm datele dvs. cu caracter personal și în mod automat. Atunci când utilizați serviciile noastre de pe site-ul Companiei, colectăm informații prin intermediul cookie-urilor și prin logarea activității dvs. Pentru mai multe informații privind utilizarea cookie-urilor, vă rugăm să consultați politica de cookies.

 

8. Securitatea informațiilor

 

8.1 Luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a vă asigura informațiile și pentru a le proteja împotriva utilizării neautorizate sau ilegale și a pierderii sau distrugerii accidentale, inclusiv:

 • partajarea și furnizarea accesului la datele dvs. în măsura minimă necesară, sub rezerva restricțiilor de confidențialitate, acolo unde este cazul și în mod anonim, ori de câte ori este posibil;

 • folosirea serverelor securizate pentru stocarea informațiilor;

 • verificarea identității oricărei persoane care solicită accesul la informații înainte de a le acorda acces la informații;

 • utilizarea standardului Secure Sockets Layer (SSL) pentru a cripta orice informații pe care ni le trimiteți prin intermediul oricăror formulare de pe site-ul nostru web;

 • transferăm datele dvs. doar prin intermediul unui sistem închis sau prin transferuri de date criptate.

 

8.2 Transmiterea de informații către noi prin e-mail

Transmiterea informațiilor pe internet nu este în întregime sigură și dacă ne trimiteți informații prin intermediul internetului (prin e-mail sau prin orice altă modalitate), faceți acest lucru în întregime pe propriul risc.

Nu putem fi responsabili pentru niciun fel de cheltuieli, pierderi de profit, prejudicii ale reputației, daune, datorii sau orice altă formă de pierdere sau de prejudiciu suferită de dvs. ca rezultat al deciziei dvs. de a ne transmite informații prin astfel de mijloace.

 

9. Transferul datelor dvs. în afara Spațiului Economic European (în continuare “SEE”)

 

9.1 Datele dvs. nu vor fi transferate către țări din afara SEE.

 

10. Drepturile dvs. asupra datelor personale

 

10.1 Sub rezerva anumitor restricții, aveți următoarele drepturi în legătură cu datele dvs. pe care le puteți exercita prin transmiterea unei solicitări scrise trimisă către Str. Rubinului nr. 47, jud. Buzău, Comuna Berca, sau prin transmiterea unui e-mail către [email protected]:

 • să solicitați acces la informațiile dvs. și informații referitoare la utilizarea și prelucrarea informațiilor dvs.;

 • să solicitați corectarea sau ștergerea datelor dvs.;

 • să solicitați limitarea utilizării datelor dvs.;

 • să primiți informațiile pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de un dispozitiv (de exemplu, un fișier CSV) și dreptul de a transfera informațiile respective unui alt controlor de date (inclusiv unui controlor de date terță parte);

 • să obiectați asupra procesării datelor dvs. în anumite scopuri (pentru mai multe informații, consultați secțiunea de mai jos intitulată "Dreptul dvs. de a obiecta față de prelucrarea datelor pentru anumite scopuri");

 • să vă retrageți consimțământul pentru utilizarea datelor dvs. în orice moment în care ne bazăm pe consimțământul dvs. de a utiliza sau de a prelucra aceste informații. Vă rugăm să rețineți că, dacă vă retrageți consimțământul, acest lucru nu va afecta legalitatea utilizării și prelucrării datelor dvs. pe baza consimțământului dvs. înainte de momentul la care vă retrageți consimțământul.

 

10.2 În cazul în care credeți că EVConnect v-a încălcat drepturile privind confidențialitatea datelor și EVConnect refuză sau nu este în măsură să remedieze situația, puteți depune o plângere legată de prelucrarea datelor la Autoritatea Națională Pentru Prelucrarea și Supravegherea Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, www.dataprotection.ro, [email protected]).

10.3 Verificarea identității dvs. în cazul în care solicitați acces la informațiile dvs.

 

În cazul în care solicitați acces la informațiile dvs., suntem obligați prin lege să folosim toate măsurile rezonabile pentru a vă verifica identitatea înainte de a face acest lucru.

Aceste măsuri sunt concepute pentru a vă proteja informațiile și pentru a reduce riscul de fraudă de identitate, de furt de identitate sau de acces general neautorizat la informațiile dvs.

 

Cum vă verificăm identitatea?

 

În cazul în care dispunem de informații adecvate despre dvs. în baza de date, vom încerca să verificăm identitatea dvs. utilizănd aceste informații.

Dacă nu este posibil să vă identificăm pe baza acestor informații sau dacă nu avem informații suficiente despre dvs., este posibil să solicităm copii sau certificate ale unor documente pentru a vă putea verifica identitatea înainte de a vă putea oferi accesul la datele dvs.

Vom putea confirma informațiile exacte de care avem nevoie pentru a vă verifica identitatea în circumstanțele dvs. specifice dacă și când faceți o astfel de solicitare.

 

10.4 Dreptul dvs. de a obiecta față de prelucrarea datelor pentru anumite scopuri

Aveți următoarele drepturi în ceea ce privește datele dvs. pe care le puteți exercita prin scrierea la sediul societății: Comuna Berca, Str. Rubinului nr. 47, jud. Buzău, sau prin transmiterea unui e-mail către [email protected]:

 • să obiectați la utilizarea sau prelucrarea informațiilor de către noi pentru a îndeplini o sarcină în interes public sau în interesul nostru legitim, inclusiv analizarea sau prezicerea comportamentului dvs. pe baza informațiilor dvs.; și

 • să obiectați utilizarea sau prelucrarea datelor dvs. în scopuri de marketing direct (incusiv orice profil pe care îl implicăm în legătură cu acest marketing direct).

10.5 De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a obiecta utilizării sau procesării datelor dvs. în scopuri de marketing direct:

 • facând clic pe linkul de dezabonare conținut în partea de jos a oricărui e-mail de marketing pe care vi-l trimitem și urmând instrucțiunile care apar în browserul dvs., după ce faceți clic pe linkul respectiv;

 • trimițând un mesaj SMS care conține numai cuvântul "DEZABONARE" ca răspuns la orice comunicare de marketing pe care o trimitem prin mesaj text sau prin accesarea linkului indicat în mesajul SMS primit; sau

 • trimițând un e-mail către [email protected], solicitându-ne să nu mai trimitem comunicări de marketing sau prin includerea cuvintelor "DEZABONARE" ; sau

 

10.6 Pentru mai multe informații despre modul în care puteți obiecta la utilizarea datelor colectate prin intermediul modulelor cookie și tehnologiilor similare, consultați politica noastră privind cookie-urile.

 

11. Confidențialitatea minorilor

 

11.1 Nu prelucrăm datele persoanelor sub vârsta de 18 ani. 

 

12. Principiile pe care se bazează politica noastră de protejare a datelor:

 

a) Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;

b) Colectarea datelor personale se va face numai în scopuri specificate, explicite și legitime și datele nu vor fi procesate mai departe într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;

c) Colectarea datelor personale va fi adecvată, relevantă și limitată la informațiile necesare scopului procesării;

d) Datele personale vor fi acurate și, acolo unde este necesar, actualizate;

e) Se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele incorecte sunt șterse sau corectate fără întârziere;

f) Datele personale vor fi păstrate într-o formă ce permite identificarea persoanei vizate și pentru o perioadă nu mai lungă decât cea în care datele personale sunt procesate;

g) Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară;

h) Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor;

i) Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor atât cât și de la dreptul portabilității datelor.

 

13. Modificări ale politicii noastre de confidențialitate

 

13.1 Actualizăm și modificăm periodic politica noastră de confidențialitate.

13.2 Modificări minore ale politicii noastre de confidențialitate

În cazul în care efectuăm modificări minore ale politicii noastre de confidențialitate, vom actualiza Politica de confidențialitate cu o nouă dată efectivă menționată la începutul acesteia. Prelucrarea informațiilor dvs. va fi guvernată de practicile stabilite în noua versiune a Politicii de confidențialitate de la data efectivă a acesteia.

13.3 Modificări majore ale politicii noastre de confidențialitate sau a scopurilor pentru care procesăm informațiile dvs.

În cazul în care efectuăm modificări majore ale politicii noastre de confidențialitate sau intenționăm să utilizăm datele dvs. pentru un scop nou sau pentru un scop diferit de scopurile pentru care l-am colectat inițial, vă vom notifica prin e-mail (dacă este posibil) sau prin publicarea unui anunț pe site-ul nostru web.

Vă vom furniza informațiile despre modificarea în cauză și despre scopul și orice alte informații relevante înainte de a utiliza informațiile dvs. pentru noul scop.

Ori de câte ori este necesar, vom obține consimțământul dvs. prealabil înainte de a utiliza informațiile dvs. într-un scop diferit de scopurile pentru care l-am colectat inițial.


 

Cine suntem?
De ce suntem aici?
Ce oferim?
Misiune-Viziune
Proiecte
Campania “1000 km cadou”
Adresa sediu
Str. Rubinului nr. 47, Berca, Jud. Buzau
Comenzi & info
+40374421800
Suport clienti
[email protected]
Copyright © 2023 - EvConnect. All rights reserved